Gizlilik Politikamız

Anasayfa > Gizlilik Politikamız

BURSA LÖDER,  portal"ından  kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri,  Üyeleri  ve  bağışçıları ile yaptığı " ONLİNE BAĞIŞ ve ÖDEME SÖZLEŞMESİ " ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve "Portal"da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, 5651 Sayılı Kanun'un 4 ve 5'inci maddelerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla LÖDER, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit edebilir  ve bunu kullanabilir.

Üyelik veya "Portal" üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim,  firma bilgileri , telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) LÖDER'e vermeleri gerekmektedir.

LÖDER "Portal"ı dâhilinde başka sitelere link verebilir. LÖDER, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz;  kişi  isim-soyisim,  firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir.

LÖDER, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini  LÖDER 'in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda  LÖDER,  işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 

LÖDER, gizli bilgileri  kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü  olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi,  gizli bilginin  tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

LÖDER, ortakların ve bağışçıların "Portal"ı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, "Portal"ı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin "Portal"ı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Google AFS reklamlarının ÇEK'e yönlendirilmesi esnasında Google  kullanıcılarının  tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. LÖDER, bu bilgileri 5651 Sayılı Kanun'un 4 ve 5'inci maddelerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kullanmak için saklamaktadır. 5809 Sayılı Kanun'un 50/5 hükmü gereğince, kullanıcının talep etmesi durumunda teknik iletişim dosyası saklanmayacaktır. Ne var ki 5651 Sayılı Kanun'un 4 ve 5'inci maddelerinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi  amacıyla tutulması zorunlu olan kayıtlar, bu kuralın dışındadır.

LÖDER , tarafından "Portal" dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler,  LÖDER ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. 5809 Sayılı Kanun'un 50/5 hükmü gereğince, kullanıcının talep etmesi durumunda bilgiler saklanmayacaktır. Ne var ki 5651 Sayılı Kanun'un 4 ve 5'inci maddelerinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi  amacıyla tutulması zorunlu olan kayıtlar, bu kuralın dışındadır.

LÖDER , işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman "Portal"da yayınlamak suretiyle değiştirebilir. LÖDER 'in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri "portal"da yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.